Post Title

Zorgechtpaar verdacht van miljoenen euro’s aan pgb-fraude. Politie heeft het zorgechtpaar aangehouden en verhoord.

Op 6 september jl. heeft de politie het echtpaar dat zorgbegeleiding gaf aan verstandelijke beperkten aangehouden en verhoord. Daarnaast is door de politie ook een 37 jarige vrouw uit Vleuten aangehouden. Het zorgechtpaar wordt verdacht van miljoenenfraude met PGB. Advocaat mr A.W. Boer staat 74 gedupeerden van dit zorgechtpaar bij. De gedupeerden moesten tussen € 4.000,- en € 150.000,- per persoon aan PGB terugbetalen aan Zilveren Kruis Zorgkantoor. Zilveren Kruis is van mening dat het bestede PGB niet of onvoldoende is verantwoord. De kwestie van het terugbetalen van het PGB is voor de gedupeerden met het Zorgkantoor inmiddels opgelost.

Op 30 maart 2016 zijn door de politie en de inspectie SZW in Amersfoort en in Utrecht invallen gedaan. Hierbij werd de administratie, computers en gegevensdragers in beslag genomen.

Het echtpaar gaf zorgbegeleiding aan de gedupeerden. Door het echtpaar werd voor deze mensen een PGB aangevraagd. Bekend was dat deze mensen niet konden voldoen aan de verplichtingen vanuit het PGB. De meeste cliënten hebben een verstandelijke beperking  en sommige kunnen niet lezen.  De man van het echtpaar werd in de merendeel van de gevallen benoemd tot bewindvoerder. Hierdoor verdween ook het financiële inzicht en zelfstandigheid. Eind mei 2014 werden alle inmiddels oud-cliënten van dit echtpaar geconfronteerd met een terugvorderingsbeslissing van het Zilveren Kruis Zorgkantoor in verband met het uitbetaalde PGB in 2012, 2013 en 2014. De huidige wet zegt (nog steeds) dat de budgethouder volledig verantwoordelijk is voor de besteding en verantwoording van het PGB, ook al is er een bewindvoerder en heeft de budgethouder zelf geen bedragen ontvangen.
Sinds juli 2014 treedt ons kantoor op namens een 74 oud-cliënten van dit echtpaar. Nadat de eerste besprekingen waren gevoerd, viel het direct op dat er meerdere administratieve zaken bij deze zorgbegeleider niet correct waren. Daarnaast bleek uit rapportages van de IGZ dat de zorgverlening onvoldoende was. Ook gaven buurtbewoners en de gemeente aan dat er sprake is was van tekortschietende begeleiding.

Uiteindelijk heeft media aandacht o.a. bij RTV Utrecht, Radar en EenVandaag en aandacht in de Tweede Kamer (o.a. mevrouw V. Bergkamp, D66) ervoor gezorgd dat Staatssecretaris Van Rijn met een oplossing kwam voor de gedupeerden. Budgethouders die te goeder trouw zijn met een frauderende zorgverlener zijn niet langer verantwoordelijk voor de terugbetaling van het PGB.  In mei 2016 heeft Zilveren Kruis bekend gemaakt dat alle ex-cliënten van dit zorgechtpaar te goeder trouw zijn. Zilveren Kruis is thans aan het onderzoeken of zij de vordering kunnen verhalen op het zorgechtpaar.

Door ons kantoor is sinds 2014 de bel geluid bij de Inspectie SVW, het Zorgkantoor, de politie, de Staatssecretaris, het Ministerie van VWS, de Ombudsman en de gemeente Houten om dit probleem op de kaart te zetten. Dit heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Al een aantal maanden loopt er een groot onderzoek bij de politie naar de handelingen van dit zorgechtpaar. Daarnaast is er veel meer aandacht gekomen voor misbruik van PGB door zorgverleners. Ook is er een nieuwe regeling door de Staatssecretaris opgesteld waardoor de budgethouder die te goeder trouw heeft gehandeld, niet lager per definitie aansprakelijk is voor het terugbetalen het PGB terwijl een ander de beschikking over het PGB had.