Post Title

Weer een stapje dichterbij de realiteit van het terugvorderen van het PGB. PGB-houdster hoeft het verstrekte PGB niet terug te betalen omdat het Zorgkantoor eerst een fraude onderzoek had moeten doen.

Ons kantoor is de afgelopen jaren diverse keren als advocaat van budgethouders betrokken geweest bij grote PGB fraude zaken. Als budgethouder ben je verantwoordelijk voor de besteding en verantwoording van het PGB budget. Niet altijd is de  budgethouder in staat om het PGB te beheren. Soms vanwege een ziekte als dementie, soms vanwege een (lichte) verstandelijke beperking. De PGB-houder is dan voor het beheer en de verantwoording aangewezen op een derde. Het komt voor dat er dan misbruik wordt gemaakt van de budgethouder. Bijvoorbeeld omdat er meer of andere zorg wordt verantwoord dan er daadwerkelijk is geleverd, terwijl de budgethouder niet in staat is om dit te controleren. Door Staatssecretaris Van Rijn is in december 2015 bepaald dat de budgethouder, die te goeder trouw het slachtoffer wordt van mogelijke fraude bij de beheer of de besteding van het PGB, niet zelf het PGB hoeft terug te betalen. Het Zorgkantoor moet het PGB dan terugvorderen bij de zorgverlener. De goede trouw regeling is onder meer tot stand gekomen na twee optredens van mr Arjan Boer bij Radar. De uitzendingen kunt u terugzien via de onderstaande links:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/07-09-2015/fraude-met-pgb-gelden/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/20-04-2015/terugvordering-pgb-deel-2/


Zaak
Kort geleden heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan waarin Arjan Boer een budgethoudster bijstond die haar PGB liet beheren door haar zorgverlener. De PGB-houdster en de zorgverlener spraken dit af in de zorgovereenkomst. De zorgovereenkomst was in het bezit van het Zorgkantoor. De zorgverlener heeft de besteding van het PGB niet voldoende verantwoord. Het Zorgkantoor nam vervolgens het besluit om de verantwoording af te keuren. Tegen het besluit was geen bezwaar ingesteld. De verplichting tot terugbetaling stond daarmee bestuurlijk vast.

Om het PGB bedrag terug te kunnen vorderen, startte het Zorgkantoor een civiele procedure bij de  Kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Namens de budgethouder heeft  mr Arjan Boer in deze procedure een beroep gedaan op de goede trouw regeling.


Goede Trouw regeling
Volgens deze regeling moet een Zorgkantoor een kwetsbare budgethouder te goeder trouw beschermen tegen mogelijke fraude door de zorgverlener. Bij mogelijke fraude moet het Zorgkantoor onderzoek doen en ten onrechte verstrekt PGB terugvorderen bij de zorgverlener. In deze zaak had de budgethoudster wel verzocht om toepassing van de goede trouw regeling, maar dit was door het Zorgkantoor geweigerd. Volgens de budgethoudster was de weigering onterecht.


Uitspraak
De Kantonrechter volgt de budgethoudster in haar standpunt dat de terugvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De Kantonrechter overweegt daarbij dat het Zorgkantoor beschikte over de zorgovereenkomst op grond waarvan de zorgverlener het PGB zou beheren, de verantwoording door de zorgverlener werd gedaan en het teveel verstrekte PGB niet door de zorgverlener werd terugbetaald. In deze omstandigheden had het Zorgkantoor fraude onderzoek moeten doen. Nu het Zorgkantoor het beroep op de goede trouw regeling zonder reden heeft afgewezen, hoeft de budgethoudster het PGB niet terug te betalen. 
Voor de volledige overweging en de beschikking:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:4486

Wordt u geconfronteerd met een terugvordering PGB? Neem voor rechtsbijstand contact op met de advocaten van ons kantoor. mr Femke van Venetien en mr Arjan Boer staan graag voor u klaar.
Telefoon: 0343-491909 of per e-mail: venetien@advocaatboer.nl  / boer@advocaatboer.nl