Post Title

PGB budgethouders zijn te goeder trouw

De advocaten van Advocaat Boer zijn zeer verheugd met de mededeling van Zilveren Kruis Zorgkantoor dat al onze cliënten te goeder trouw zijn bevonden. Inmiddels zijn alle cliënten op de hoogte gebracht. Ons kantoor staat een ruim tachtig cliënten bij die in maart 2014 werden geconfronteerd werden met een terugvordering PGB. Deze cliënten moesten bedragen tussen de € 4.000,- en € 150.000 aan PGB terugbetalen aan Zilveren Kruis Zorgkantoor. Zilveren Kruis was van mening dat het bestede PGB niet of onvoldoende was verantwoord. Omdat het er op lijkt dat de cliënten de dupe zijn geworden van hun oud zorgverlener, gaat Zilveren Kruis proberen het terug te vorderen PGB op de oud-zorgverlener te verhalen.


Er heeft “heel wat water door den Rijn moeten stromen” om deze enorme (juridische) stap te kunnen maken. Ons kantoor heeft op allerlei manieren geprobeerd om dit probleem aan de kaak te stellen. Tot voor kort was je als budgethouder PGB volledig aansprakelijk indien het Zorgkantoor van mening was dat er niet of niet voldoende was verantwoord. Ook al stond de budgethouder onder curatele of bewind en zelfs wanneer iemand niet in staat was zijn PGB te beheren.


Na  aandacht in diverse media en de Tweede Kamer over deze kwestie, kwam de grote ommezwaai op 7 december 2015. Staatssecretaris Van Rijn heeft op die datum de Tweede Kamer bericht dat wanneer een budgethouder zelf te goeder trouw is en hij het slachtoffer is geworden van een vermoedelijk frauderende zorgverlener, het ten onrechte betaalde PGB niet bij de budgethouder zal worden teruggevorderd. Hierdoor is er een nieuwe mogelijkheid ontstaan voor een groep kwetsbare budgethouders die (feitelijk) zelf geen invloed had op de besteding van hun PGB. Het Zorgkantoor gaat nu proberen het geld bij de zorgverlener terug te halen. Na meer dan twee jaar van onzekerheid en onduidelijk valt er een grote last van de schouders van de budgethouders.