Post Title

Een eenvoudige wijze om bij een disfunctionerende werknemer een goed personeelsdossiers op te bouwen.

#WWZ  #disfunctioneren #werknemer #werkgever #personeelsdossier

Sinds de invoering van de WWZ is het steeds moeilijker geworden om de #arbeidsovereenkomst van een disfunctionerende werknemer te laten ontbinden. Een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter is alleen kansrijk als er een goede onderbouwing van het disfunctioneren uit het personeelsdossier blijkt. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de werknemer voldoende ruimte voor verbetering biedt. Bij eventuele twijfel is de rechter, eerder dan voor de WWZ, geneigd om niet tot ontbinding over te gaan.


Uit een goed personeelsdossier blijkt dat:

  • regelmatig functioneringsgesprekken zijn gevoerd en verbeterpunten en maatregelen schriftelijk zijn vastgelegd;
  • voor de werknemer door schriftelijke vastlegging duidelijk is wat de consequenties zijn als het functioneren niet verbetert;
  • de werknemer ook de ruimte en de tijd heeft gekregen om te verbeteren;
  • de werknemer hierin is begeleid en gefaciliteerd;
  • het niet aannemelijk is dat de werknemer binnen het bedrijf herplaatst kan worden, ook niet na eventuele bij- of nascholing.

Ook voor arbeidsrechtvragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr Arjan Boer, kantoor Advocaat Boer: tel. 0343-491909, of kijk op: www.advocaatboer.nl